Biserica, alături de Şcoală,  reprezintă unul din pionii de bază pe care este aşezat întregul edificiu spiritual al credincioşilor din această parohie.
În Rod, biserica ocupă un loc central, atât fizic, fiind aşezată în mijlocul satului şi astfel poate fi văzută din orice zonă a acestei localităţi, dar şi spiritual, fiindcă credinţa ortodoxă este cea care marchează viaţa de fiecare zi a oricărui locuitor al satului.
Faptul că dintotdeauna a existat o viaţă religioasă intensă la Rod este atestat şi de către documentele istorice care s-au păstrat de-a lungul vremurilor.
Credincioşii din această localitate au o structură sufletească complexă care se pliază în întregime pe învăţătura de credinţă ortodoxă. Ca urmare a acestei stări de fapt, credincioşii ortodocşi din Rod şi-au modelat vieţile după predaniile Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

Astfel, la Rod zilele de post din cursul anului bisericesc sunt ţinute cu sfinţenie, iar prezenţa la Sfânta
Liturghie în duminici şi sărbători, constituie o datorie de conştiinţă a fiecărui credincios în parte.

Preot: VIRGIL MANASE

Actuala biserică s-a construit între anii 1833-1842, de către locuitorii acestui sat, cu mijloacele pe care le aveau la îndemână atunci. Piatra a fost transportată pe cai de pe Valea Mirenilor, iar pietrele mai mici au fost date din mână în mână. Biserica a fost ridicată în mijlocul satului, pe locul numit „Pe deal”, fiind vizibilă din toate părţile, oferind o panoramă de ansamblu asupra întregului sat. Ea a fost construită din piatră, cărămidă şi acoperită cu ţiglă. Cărămida era confecţionată la marginea satului, pe locul numit Cornul Curechilor.
În curtea bisericii se găseşte cimitirul parohial unde sunt îngropaţi doar credincioşi ortodocşi.
Biserica a fost sfinţită în anul 1842 de către episcopul Vasile Moga al Transilvaniei şi îi are ca ocrotitori pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Preot: VIRGIL MANASE