Satul ROD

Satul ROD, asezat intr-o zona desprinsa parca din poveste, face parte din satele care alcatuiesc “Marginimea Sibiului”. Vatra satului e situata la o altitudine medie de 811m. Localitatea se află la distanţă de 36 de km de Municipiul Sibiu şi se mărgineşte la est cu comuna Tilişca, la vest cu comuna Poiana Sibiului, la nord cu satul Apoldu de Sus, iar la sud cu Munţii Cindrel. Satul Rod este străbătut de Râul Negru, care izvorăşte din hotarul comunei Jina şi se varsă în Râul Cibin.

Satul Rod a luat fiinţă în secolul al XV-lea, fiind atestat documentar în anul 1488, dar cu origini mult mai îndepărtate. Acesta era un sat al oamenilor liberi, fiind aşezat pe pământul crăiesc în timpul stăpânirii regilor maghiari asupra Transilvaniei. Locuitorii străvechi ai Rodului  provin de pe teritoriul satului Apoldu de Sus, ei fiind alungaţi de către coloniştii saşi, aduşi aici de către regii maghiari pentru apărarea graniţelor voivodatului transilvan. Din aceste motive istoria locuitorilor din Rod se împleteşte cu cea a saşilor din localităţile învecinate: Apoldu de Sus, Miercurea şi Dobârca.

Preot VIRGIL MANASE

 

 

 

Ceasul Bisericii din Rod, repus în funcțiune

Ceasul Bisericii Ortodoxe Române din Rod a fost reparat, la inițiativa ing. Petru Nedela. Lucrările au fost realizate în perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018.
Ceasul a funcționat neîntrerupt până în anul 1967, având o istorie îndelungată. Acesta a fost cumpărat de comunitatea ortodoxă din Rod și instalat în anul 1931 în turnul bisericii.
În perioada 1952-1967, ceasul a fost întreținut benevol de Ioan Nedela, unul dintre merseriașii satului Rod însă, după decesul acestuia în anul 1967, ceasul a mai funcționat o anumită perioadă de timp, după care s-a oprit.
“Consider că această reparație a ceasului Bisericii Ortodoxe din Rod constituie o lucrare istorică, căci, după mai bine de o jumătate de veac, acesta are o nouă viață, iar comunitatea ortodoxă din Rod are un nou repel moral”, spune pr. Virgil Manase. (A. M.)

 

Sursa: http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/ceasul-bisericii-din-rod-repus-in-functiune-133216.html

A fost reparat vechiul ceas din turnul bisericii din Rod, Sălişte

La inițiativa inginerului Petru Nedela, fiu al satului Rod, în perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018 a fost reparat ceasul bisericii ortodoxe române din Rod, Protopopiatul Sălişte. Acest ceas, care are o istorie îndelungată, fiind cumpărat de către comunitatea ortodoxă din Rod și instalat în anul 1931 în turnul bisericii, a funcționat neîntrerupt până în anul 1967. În perioada 1952-1967 ceasul a fost întreținut benevol de către Ioan Nedelea unul dintre me­seriașii satului Rod însă, după decesul acestuia în anul 1967, ceasul a funcționat o anumită perioadă de timp, și apoi s-a oprit, a spus părintele Virgil Manase din Rod.

„Consider că această reparație a ceasului bisericii ortodoxe din Rod constituie o lucrare istorică, căci după mai bine de o jumătate de veac, acesta are o nouă viață, iar comunitatea ortodoxă din Rod are un nou repel moral”, a spus pr. Virgil Manase.

Satul Rod a fost înfiinţat în secolul al XV-lea, fiind atestat documentar în anul 1488, cu origini mai îndepărtate. „Acesta era un sat al oamenilor liberi, fiind aşezat pe pământul crăiesc în timpul stăpânirii regilor maghiari asupra Transilvaniei. Locuitorii străvechi ai Rodului  provin de pe teritoriul satului Apoldu de Sus, ei fiind alungaţi de către coloniştii saşi, aduşi aici de către regii maghiari pentru apărarea graniţelor voivodatului transilvan. Din aceste motive istoria locuitorilor din Rod se împleteşte cu cea a saşilor din localităţile învecinate: Apoldu de Sus, Miercurea şi Dobârca”, conform pr. Virgil Manase. Prezenţa unei biserici şi a unor preoţi la Rod sunt atestate din 1733, când vechiul lăcaş de cult din lemn al satului era slujit de trei preoţi. Actuala biserică din Rod, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Rod a fost zidită între 1833-1842 şi păstrează picturi originale şi numeroase obiecte de patrimoniu, conform pr. Virgil Manase.

Sursa: http://ziarullumina.ro/a-fost-reparat-vechiul-ceas-din-turnul-bisericii-din-rod-saliste-131303.html 

 

Troiță ridicată „La Obârșie” în satul Rod, județul Sibiu

În Parohia Rod, Protopopiatul Săliște, județul Sibiu, a fost ridicată și sfințită recent o nouă troiță, închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Troița încununează eforturile comunității de a marca principalele locuri din sat cu astfel de monumente, mărturii ale credinței străbune în Mărginimea Sibiului

Troița a fost ridicată într-un loc numit „La Obârșie”, unde, an de an, credincioșii din Rod se adună la sărbătoarea Botezului Domnului pentru a participa la slujba de sfințire a apei și pentru a primi, mai apoi, aghiazma mare.

Astfel, acest loc cu o semni­ficație spirituală aparte a primit acum acest semn al sfințeniei și al ocrotirii Sfântului Ioan Botezătorul. Cei care trec acum prin acest loc unde se află un izvor de apă vor avea posibilitatea să se închine la această troiță pentru a primi ocrotire și ajutor de la Dumnezeu.

„Această troiță nouă din satul nostru este una deosebită pentru că marchează un loc binecuvântat din localitate, unde ne adunăm la Bobotează pentru sfințirea apei. Din păcate aici nu exista nici o icoană, o cruce sau o troiță. Troița adăpostește o frumoasă icoană a Sfântului Ioan Botezătorul și a fost ridicată prin cheltuiala familiei Lucian și Anca Popa, ajutați de părinții acestora. Le mulțumim din suflet pentru această jertfă și nădăjduim că Bunul Dumnezeu le va răsplăti însutit, iar Sfântul Ioan Botezătorul cu siguranță le va ocroti familia în fiecare moment al vieții”, ne-a spus parohul de la Rod, Virgil Manase.

Tradiția ridicării de troițe la Rod

Pe lângă troița ridicată recent în locul „La Obârșie”, în satul din Mărginimea Sibiului există multe alte troițe ridicate în diferite locuri din localitate. Între acestea se remarcă două monumente din secolul al XIX-lea și anume troița „de la Gunoaie” și troița „de la Diri-popa”. Acestea sunt de o valoare patrimonială inestimabilă, ridicate în formă de capelă, tra­diționale, zugrăvite și cu inscripții. De asemenea, studiile cercetătorilor au concluzionat că la Rod se întâlnesc toate tipurile de troițe specifice acestei părți a Transilvaniei.

Documentele istorice demonstrează o grijă permanentă a preoților care au slujit de-a lungul timpului în Rod pentru a conserva și ridica împreună cu enoriașii troițe pe teritoriul localității, pentru care au un deosebit respect. Ridicarea troiței de „La Obârșie” de către tânăra familie Lucian și Anca Popa demonstrează că această veche tradiție de la Rod de a ridica troițe s-a păstrat până în prezent ca un important element de cultură și tradiție autohtonă.

Sursă: Ziarul Lumina

Troiță nouă în satul Rod

2017_11_28_1_troita-noua-in-satul_25156

Satul Rod s-a îmbogățit cu o nouă troiță închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Inițiativa construirii acesteia îi aparține familiei Lucian și Anca Popa, fiind construită în locul numit “La Obârșie”, unde, așa cum este tradiția locală, se merge pe 6 ianuarie, pentru slujba Aghiazmei Mari.

Potrivit preotului Virgil Manase, troița a fost binecuvântată pe 12 noiembrie, în prezența a numeroși credincioși din Rod și a reprezentanților autorităților locale.

“Gândul unei astfel de troițe îmi stăruia de mult în minte, căci locul nu avea o cruce sau o icoană acolo, dar iată că Dumnezeu a lucrat prin această familie râvnitoare și cu mare dragoste față de Dumnezeu și față de semeni iar în acest mod în Rod s-a ridicat această nouă troiță care adăpostește o mare icoană închinată Sfântului Ioan Botezătorul și care va rămâne peste veacuri un deosebit te important reper duhovnicesc pentru credincioșii ortodocși din Rod”, spune pr. Virgil Manase.

Sursă: Tribuna